Spielst Du schon oder donkst Du noch? → Hier entlang zur Anmeldung

Hilfe:Bankroll-Management

Aus Donkpedia, dem vielseitigen Pokerlexikon
Wechseln zu: Navigation, Suche

Bankroll-Management

Typ Nit Standard Degen
Limit Hold'em 500 Big Bets 300 Big Bets 100 Big Bets
No Limit Hold'em 50 buy ins 25 buy ins 10 buy ins
Sit and Go 75 Entries 50 Entries 25 Entries
MTT 200 Entries 100 Entries 40 Entries